? De Groene Belg
 

De Groene Belg

Le Belge Vert / Der Grüne Belgier / The Green Belgian

Het ezine ‘De Groene Belg’ (°2009) is een onafhankelijk journalistiek/filosofisch e-dagblad over mens, media, milieu & maatschappij.

De Groene Belg volgt quasi dagelijks de actualiteit vanuit een onafhankelijk ecologisch-sociaal perspectief en besteedt met name veel aandacht aan kwesties zoals biodiversiteit en milieuvervuiling, mediaconcentratie en privacy, overbevolking, migratie en de uitdagingen voor de multiculturele Belgische samenleving … Speciale aandacht ook voor het documentaire filmmedium.

De Groene Belg wordt hoofdzakelijk in het Nederlands opgesteld, maar als goed Belgisch media-initiatief brengt het ook Franstalige bijdragen en bij momenten ook Engels- en Duitstalige.

Een proefabonnement op ‘De Groene Belg/Le Belge Vert’ is op aanvraag te bekomen via mediadoc.diva@skynet.be . Na afloop van het proefabonnement wordt overlegd over de modaliteiten van een betalend of een ruil-abonnement.

Zie ook www.mediadoc.be en www.jpeveraerts.be

Op het WEB te lezen ARTIKELS uit De Groene Belg:

Planetaire Grenzen overschrijden we niet straffeloos:

https://www.mo.be/opinie/planetaire-grenzen-overschrijden-we-niet-straffeloos

Overbevolking: cijfers en feiten, gevolgen en remedie:

https://nl.socialisme.be/11307/debat-7

http://www.mindermensen.be/docs/Synthese.pdf

+ Diverse artikels bij Uitpers:

zie http://www.uitpers.be/artikel/author/jan-pieter-everaerts/

+ Diverse artikels bij LEF – Links – Ecologisch Forum:

http://www.lef-online.be/index.php/component/search/?searchword=Everaerts&searchphrase=all&Itemid=272

 

Ter illustratie van wat De Groene Belg brengt volgt nu eerst het nummer 1232 van eind 2016 dat uit de doeken doet hoe we zelf ‘duurzaam’ kunnen leven en nadien het inhoudsoverzicht van de in 2017 in De Groene Belg verschenen artikels.


De Groene Belg 1232

Onafhankelijk Belgisch e-zine – 8/12/2016 – 7 pagina's


Het hoe en waarom van ‘Duurzaam leven’


Wat Nederland én Duitsland kunnen, moet België ook kunnen ?

“Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn” blokletterde Metro.be woensdagavond 7 december 2016.

Tegen 2050 klimaatneutraal. Zo staat het in de Energie-agenda van de regering. Aardgas moet weg uit de Nederlandse huishoudens. “In plaats daarvan moeten huizen en kantoren verwarmd worden met warmte uit afvalverbranding, geothermie en restwarmte van de industrie.” Verder worden “vanaf 2035 geen benzine- of dieselwagens meer verkocht. Alle vervoer moet op basis van elektriciteit en waterstof. Nederlanders moeten nog vaker de fiets nemen. Vrachtwagens zullen rijden op biobrandstof en vliegtuigen vliegen op schonere kerosine.” En zo wil men nog tal van andere veranderingen doorvoeren.

Tegen 2050 klimaatneutraal: je kan dat sterk vinden. Maar Nederlandse milieuorganisaties vinden de energie-agenda te weinig ambitieus. Gezien de klimaatopwarming willen ze dat de uitstoot van koolstofdioxide sneller afgebouwd wordt. “Greenpeace eist de sluiting van alle kolencentrales voor 2020 en vindt in het plan te weinig concrete doelstellingen voor wind- en zonne-energie.” (1)

Van onze oosterbuur Duitsland is dan weer bekend dat dat land hard bezig is aan een heuse ‘Energiewende’ waarbij het ook uit kernenergie stapt.

In eigen land ontwikkelen regionale overheden klimaat- en milieu-actieplannen zoals eind november het ‘Vlaamse klimaatactieplan’. Daarbij wordt ook gerekend op de inzet van bedrijven, openbare diensten, burgers … Ons allen wordt gevraagd ‘duurzaam’ te gaan leven en werken.

Duurzaam leven: waarom ?

Wat verstaan we onder duurzaamheid ? Eén van de bekendste definities is die van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Ze luidt als volgt: “Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”

Dus niet verder doen zoals nu. Niet dat doen wat een Nederlandse met de mooie familienaam ‘Pannekoek’ ooit zo omschreef: “We potverteren alsof we de laatste generatie mensen op aarde zijn.”

Maar hoe dan wel gaan leven? En waarom ?

Als je bv. ziet hoe de ontbossing van het Amazonewoud op een jaar tijd nog met meer dan een kwart is toegenomen. (2)

Is het kalf niet al lang verdronken ? Is niet elke groen-inspanning zinloos ? Bon, breidt de vraag uit, dan kan je je ook afvragen of het leven zelf niet zinloos is. In feite wel. Tenzij je wil geloven in één of andere god, is het hier allemaal gedoemd tot verdwijnen. Onze zon zal zo’n ‘Rode reus’ worden, dat alles hier verbrandt. Bij het Nederlandse Scientias.nl verneem je dat “over 3,25 miljard jaar het laatste leven op aarde zeker zal uitsterven”. Het goede nieuws is dat “de aarde nog zeker 1,75 miljard jaar bewoonbaar is”. Tenzij wij het eerder verknoeien. Dat kan makkelijk. Want “mensen komen al in de problemen als de temperatuur maar een klein beetje toeneemt”. Net dat wat nu dreigt door de klimaatopwarming. (3)

Het klimaatakkoord van eind 2015 in Parijs en de daaropvolgende actieplannen van nationale en regionale overheden wereldwijd, tonen dat overheden wel degelijk iets beginnen te ondernemen. Ook aan de basis ontwikkelen zich allerlei ‘transitie’-initiatieven. Je kan daar lacherig of cynisch over doen, want ‘too little too late’. Maar zo kan je dan alles in de steek laten. Laat wie ziek is maar lijden. Laat wie honger heeft maar creperen. Erger nog: je kunt er zelfs munt uit slaan door hongerende regio’s wapens te verkopen. Of door zoals de maffia, munt te slaan uit de aanmaak van nep-geneesmiddelen.

Maar egoïsten als we noodzakelijkerwijze zijn om ons zelf in leven te houden, willen de meeste mensen toch ook sociaal zijn – en sommigen ook nog ecologisch – en sociaal gewaardeerd worden.

Daar vinden we al een deel van onze motivatie. Anderzijds kan je wel degelijk een deugd doend verschil maken door elkaar te helpen groener te leven, door onze omgeving minder te vervuilen, groener en leefbaarder te maken. Het Amazonewoud mag dan al verder verdwijnen: bij ons in de Ardennen is de wolf aan zijn terugkeer bezig. In Noord-Dakota behaalden de Standing Rock-Sioux zopas een overwinning tegen een pijplijn door hun gebied. Duitsland werkt aan een geweldige ‘Energie-wende’. Een land zoals Denemarken functioneert – zo vernamen we begin 2015 – op windrijke dagen reeds volledig op windenergie. Enzoverder.

Staren we ons niet blind op al het negatieve. Laten we ook de kansen zien. Of zoals Confucius al stelde: ‘beter dan in de duisternis te staren, is het om een licht aan te steken’.

Duurzaam leven: hoe ?

Misschien onderscheiden we best drie fases in het zelf duurzaam gaan leven. Als volgt samen te vatten:

Permanent bewust worden, concreet toepassen, getuigen en mobiliseren

Met ‘duurzaam te gaan leven’ is het zoals met gezond willen leven: je moet je permanent blijven informeren – via media en persoonlijke contacten - en bewust worden van alles wat nodig en mogelijk is. Continu leren wij en de anderen bij. Continu moeten we nieuwe kennis en inzichten in ons gedrag verwerken.

Vervolgens komt fase 2: het duurzaam gaan leven. Het concreet toepassen.

Fase 3 is dan die van het ‘getuigen’, het informeren van anderen en het elkaar mobiliseren. Want alleen is het moeilijk om vol te houden. We moeten elkaar stimuleren.

Het heeft qua effect ook weinig zin dat we allen duurzaamheidseilandjes op ons eentje worden. Onze aanpak dient zich te kaderen in een bredere ‘plattelands- en stads-verduurzaming’ en op een nog hoger niveau in het milieubeleid – en meer specifiek het klimaatbeleid – dat organisaties en overheden regionaal, nationaal plus inter- en supranationaal ontwikkelen.

Fase 1: Bewustwording – Enkele media-aanraders

Naast persoonlijke contacten, kunnen we beschikken over tal van mediavormen om onszelf en anderen bewust te maken van de noodzaak en de mogelijkheden tot duurzaam leven.

Een aanrader is alvast de nieuwe (release: 30 oktober 2016) documentaire ‘Before the flood’ (met Leonardo Di Caprio) (gratis te zien op: http://watchdocumentaries.com/before-the-flood/ )

Interessante websites die steeds weer te raadplegen zijn, zijn onder andere deze van het Wereld Natuurfonds https://wwf.be/ , Greenpeace http://www.greenpeace.org/belgium/nl/ , het Globale Voetafdruk-Netwerk http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/ , het in Stockholm gevestigde ‘Weerbaarheidscentrum’ http://www.stockholmresilience.org/ Enzoverder.

Bij MO vind je in het Nederlands een overzicht van de 9 door het Stockholm Resilience Centre onderscheiden ‘planetaire grenzen’ alsmede van de daaraan te koppelen sociale grenzen: http://www.mo.be/opinie/planetaire-grenzen-overschrijden-we-niet-straffeloos

Aan te bevelen is ook het je abonneren op publicaties die je met de regelmaat van een klok aan het ecologische herinneren: op De Groene Belg dus uiteraard, maar ook de hier regelmatig ter sprake komende publicaties zoals het Luikse tweemaandelijkse Imagine, het kwartaalblad Oikos en email-nieuwsbrieven zoals die van Greenpeace of het Nederlandse Nature Today.

Fase 2: Duurzaam gaan leven. Het concreet toepassen.

1) Aankopen (voor directe consumptie of langer gebruik)

Als groene jongen of meisje, probeer je bij alles wat je aankoopt voor duurzaamheid te kiezen.

Dus let je op met alle ‘promotie-aanbiedingen’ van spullen die langer dan morgen mee moeten gaan. Hier geldt nog steeds het oude gezegde: “Goedkope koopjes zijn dure koopjes.” Bureaustoelen bv. die snel verslijten en die je dan naar het containerpark moet brengen.

Bij toestellen die elektriciteit verbruiken is het zoeken naar de meest energiezuinige.

Waar kan, kiezen we voor gerecycleerd materiaal: recyclagepapier voor het toilet bv.

Voor niet-giftig materiaal ook, zeker van belang bij aankoop van:

- speelgoed voor kinderen,

- geconserveerde voeding (opletten met metalen conserven-verpakkingen)

- verven en reinigingsmiddelen (die laatste zorgen voor heel wat binnenhuisvervuiling).

Uiteraard kies je voor materiaal dat zo weinig mogelijk verpakt is. Dus bv. niet die thee van ‘Cora’ waarbij elk theezakje in een plastic steekt. Wel voor losse thee die je in een theelepeltje doet.

Voor al de spullen die je maar zelden gebruikt, valt huren te verkiezen boven aankoop. Beter nog: uitlenen bij vrienden en/of buren.

Uiteraard hou je ook rekening met ethische aspecten: dus geen kledij (zoals sommige gebleekte jeansbroeken) die in mens- en milieu-ziekmakende omstandigheden gefabriceerd werd.

2) Afval: preventie, selectie en recyclage

Nog een andere indeling dan bij ons

Schadelijk afval trachten we zoveel mogelijk te voorkomen. Door verstandige aankopen. Door zorgvuldig gebruik en hergebruik.

In veel gemeenten wordt er aan doorgedreven selectieve afval-ophaling gedaan: PMD, Papier, Glas, GFT, Restafval … Organiseer je en doe mee.

Sommige dingen gooi je best niet weg, maar kan je hergebruiken: nogal wat glazen potten of blikken dozen bv. laten zich hergebruiken om dingen in op te bergen. In margarinevlootjes kan je spijzen diepvriezen in plaats van daar weer aparte plastieken bakjes voor te kopen. Een student gaf me ooit een ‘paper’ af, mooi ingewerkt in een oude videocassette. Enzovoort.

3) Drinken en eten: spaar milieu én lijf

Voldoende drinken is onder andere nodig om onze nieren toe te laten de afvalstoffen uit ons lichaam te verwijderen. Nu zijn onze nieren zelf niet immuun voor beschadiging door al te veel gifstoffen. Bij meer en meer mensen gaan ze op vroege leeftijd haperen. Laat ons dus zorgzaam met hen omspringen en hen niet overbelasten met bv. een overdaad aan zwaar gesuikerde ‘frisdranken’. Die kunnen vervangen worden door afwisselend water, cafeïneloze koffie en tal van theesoorten. Bij thee is er de keuze tussen echte thee (de goede groene thee, niet de zwarte) en een waaier aan kruiden- en fruit-‘tisanes’.

Wat gezonde voeding betreft, geldt dit basisprincipe: zo weinig mogelijk bewerkte voeding. Met alle extra bewerkingsprocessen komen er nieuwe gifstoffen vrij of worden ze er zelfs doelbewust (ter conservering bv.) aan toe gevoegd.

Een aanrader inzake gezonde voeding is zeker het boek “De voedselzandloper” van Kris Verburgh. Verburgh pleit er onder ander voor om niet teveel vlees te eten. Ook ecologisch is een vermindering van onze vleesconsumptie aan te raden. Zo kost een vegetarische maaltijd gemiddeld 40% minder CO2.

Voor wie het kan, is het aanbevolen zelf een tuintje te onderhouden om dagverse groenen (en fruit) te eten. Wel opletten voor de luchtvervuiling nabij drukke verkeersassen of in de stad.

4) Anders verlichten en anders verwarmen

Ons verlichten en verwarmen is in België - gelegen boven en onder 50°38' noorderbreedte – vooral in de winter een dure aangelegenheid.

Wie economisch en ecologisch op verwarming wil besparen, begint uiteraard met isoleren. En dat kan ver gaan: naast dubbele beglazing bv. ook muur-, dak- en zelfs vloerisolering.

Noteer dat volgens ‘het Vlaams klimaatplan’ - waar CD&V, N-VA, VLD, SP.A en Groen eind 2016 het over eens raakten - “verwarmingsketels met fossiele brandstoffen zoals steenkool of stookolie moeten verdwijnen. Voor aardgas blijft er tot 2025 één subsidie voor kwetsbare gezinnen over. Daarna verdwijnt ook die. Duurzame verwarming met warmtepompen of warmtenetten moet in de plaats komen.”

Hier past wel een kritische noot. Zoals Marc Alexander op 7 december in een artikel voor Climate Express aantoonde, legt het Vlaams klimaatplan de kosten voor ‘verduurzaming’ teveel op de schouders van de burgers, die als consumenten ook extra ‘groene taksen’ moeten betalen en te weinig bij de industrie. (4)

De burger wordt ook vaak gedwongen tot investeringen die niet iedereen financieren kan. Groener en ecologischer leven is ook een ‘klassenkwestie’, zoals de Nederlandse krant Het Parool begin december naar aanleiding van de thesis van sociaal wetenschapper Shivant Jhagroe, uit de doeken deed. (5)

Qua elektriciteit trachten we zowel zo weinig mogelijk te verbruiken – en dus letten we ook op met ‘sluikverbruik’ van toestellen in sluimerstand – alsook te kiezen voor een elektriciteitsleverancier die 100 % groene stroom garandeert. Voor Noord-België dient de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) als gids in het elektriciteitslandschap: http://www.vreg.be/nl/ . Voor Zuid-België is er CWAPE (http://www.cwape.be/ ) en in Brussel hebben onze alles vermenigvuldigende bewindslieden BRUGEL voorzien. ( http://www.brugel.be/nl ) Interessant is ook deze site van Greenpeace waar alle 21 elektriciteitsleveranciers in België beoordeeld worden: http://mijngroenestroom.be/

Wie het kan, zal zonnepanelen installeren alsook andere toestellen en installaties die van een huis (door verstandige opvang van interne en externe warmte) niet alleen een ‘passief-huis’ maar zelfs een ‘netto-energieproducerend’ huis kunnen maken.

Van gebouwen kan een volledige energie-doorlichting gemaakt worden. Elektriciteitsleveranciers hebben mensen in dienst die op aanvraag, particulieren en bedrijven, ter plekke komen adviseren hoe energiezuiniger te functioneren.

5) Ons anders – ecologischer én gezonder – verplaatsen

“Steh auf und lauf”. Een rennende jonge vrouw boven die grote titel maakte de cover van het weekblad Der Spiegel van 24 september compleet. Binnenin nog meer rennende vrouwen én 8 bladzijden uitleg waarom veel bewegen noodzakelijk is voor onze lichamelijke en mentale gezondheid. Bewegen is “balsem voor de ziel”, “kracht voor onze knoken”, “hulp voor ons immuunsysteem”, “lucht voor onze longen”, “zuurstof voor onze bloedvoorziening”, “creativiteit voor onze hersens” …

Dus verkopen die auto: beweeg zelf. Te voet. Met de fiets. En als het niet anders kan, met openbaar vervoer. Maar rijdt niet rond met een stinkkar en al zeker niet op plekken met zich qua longen nog ontwikkelende kinderen die zoals je soms ziet aan scholen, geheel door uitlaatgassen omwalmd worden.

Kan je toch niet zonder auto: kies dan voor een zo weinig mogelijk vervuilende kar. Laat die dan nog zoveel mogelijk staan. Want zelf bewegen: je weet het: zoveel gezonder. Voor jou én voor alle ander leven. (Onze bomen inbegrepen: ook zij lijden aan stress door de vervuiling van lucht en bodem.)

Vliegen. Moet het nog gezegd worden, dat dat pas echt mega-vervuilend is ? Maar wie ook mega-vervuilt, dat is heel de scheepvaart. Varend op de vuilste aller oliën: veel zwavel bevattende bunkerolie. Ramp voor het klimaat: zie de documentaire ‘Seablind’.

Tracht dan ook niet alleen je zelf niet nodeloos vervuilend te verplaatsen, maar ook niet al dat wat je verbruikt: koop dus zoveel mogelijk lokaal gemaakte spullen en voeding.

6) Anders denken en Ecologisch-creatief Innoveren

Tot slot: zoals je weet, zijn wij mensen, rare beestjes. Je kan van ons alles verwachten. Maar dus ook het goede, het creatieve. En dat creatieve hoeft niet eens high tech’ te zijn.

Zo berichtte IPS op 7 december dat bij de zadenbank CIAT op het Colombiaanse platteland de grootste collectie bonen en cassaves ter wereld bewaard wordt. Daarbij horen ook nieuw ontwikkelde bonen die hoge temperaturen kunnen overleven. Die “klimaatbestendige bonen kunnen miljoenen levens redden.”

Een ander voorbeeld komt van de ontwikkelingen in de fietswereld. Naast nieuwe plooifietsen die je in het openbaar vervoer kan meenemen, zagen we de jongste jaren in de steden een uitgebreid aanbod huurfietsen opduiken. Twintig jaar geleden zou je daar voor gek mee versleten zijn. Maar door het auto-verkeersinfarct in veel steden, levert fietsen in de stad nu vaak veel tijdwinst op

Zo kunnen we op alle mogelijke niveaus en activiteiten vernieuwingen verwachten en mee gestalte geven. Om het ecologisch innovatief denken te stimuleren reikt alvast de openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM jaarlijks aan verdienstelijke studenten een ‘Eco Design Award’ uit.

Vergeet tot slot niet uw meest efficiënt mogelijke bijdrage aan een groenere toekomst: het vermijden van nog eens extra nieuwe vervuilers. Anders gezegd: ‘make love, not babies’. Met 7,3 miljard mensen nu - en een geschatte 8,5 miljard in 2030 wat verder oploopt tot 9,7 miljard in 2050 en zelfs 11,2 miljard in 2100 - zijn we echt talrijk genoeg. (6) Of zoals Phil Collins al zong:

“There's too many men

Too many people

Making too many problems

And not much love to go round

Can't you see

This is a land of confusion.

This is the world we live in

And these are the hands we're given

Use them and let's start trying

To make it a place worth living in.”

Phil Collins – Land of Confusion (7)

Fase 3: ‘Getuigen’, informeren, mobiliseren, organiseren …

“My generation will put it left” zong Phil Collins. Effectief ? Zullen onze generaties voor de groene ommekeer zorgen ? Dan zullen we dat in ieder geval collectief moeten aanpakken.

Vooropgegaan door gedreven figuren zoals de jonge Nederlander Boyan Slat die een systeem ontwikkelde om onze plastic-troep uit de oceanen te halen.

Aangespoord door journalisten en documentairemakers zoals Cyril Dion en Mélanie Laurent die ‘Demain’ realiseerden, een in tien landen gefilmde documentaire met pioniers die landbouw, energie, economie, democratie en opvoeding heruitvinden. Door deze positieve en concrete initiatieven samen te brengen, ontdekken ze hoe de wereld van morgen er uit kan gaan zien.

Gesteund door ecologische en natuur-organisaties zoals Climate Action Network, Friends of the Earth, Global Footprint Network, Greenpeace, World Wide Fund for Nature (WWF), Worldwatch Institute ... (8)

Voeg daar nog tal van andere burgerinitiatieven aan toe – verenigingen van inheemse volkeren bv. – en de lijst van wat er ‘ten goede bougeert’ in de wereld wordt impressionant én aanstekelijk.

Twintig jaar geleden stelde ik Canvas al voor om een documentaire reeks over onze belangrijkste natuur- en milieu-organisaties te maken. Die reeks is er nog niet. Ze moet er komen. De burger moet de weg gewezen worden naar organisaties die noodzakelijk zijn om onze planeet leefbaar te houden.

Het is te laat om nog alles over te laten aan de tandem bedrijfsleven en politiek. We zullen het vooral zelf moeten doen. Of niet doen. Aan ons de keuze. Of met de titel van een Ken-Loach-documentaire: “Which side are you on ?”

Jan-Pieter Everaerts, 8/12/2016

Bronnen:

1 – http://nl.metrotime.be/2016/12/07/must-read/nederland-wil-2050-klimaatneutraal/

2 - http://www.vilt.be/ontbossing-amazonewoud-meer-dan-een-kwart-toegenomen

3 - https://www.scientias.nl/aarde-nog-zeker-175-miljard-jaar-bewoonbaar/

4 - http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/12/07/is-de-vlaamse-klimaatresolutie-echt-resoluut

5 - http://www.parool.nl/binnenland/duurzaamheid-als-een-klassenkwestie~a4427367/

6 - UN-Bevolkingsprognoses begin 2015: http://www.un.org/en/development/desa/news/population/2015-report.html

7 - Land of Confusion: http://www.azlyrics.com/lyrics/genesis/landofconfusion.html

8 - Een indrukwekkende lijst van milieu-organisaties is te vinden bij Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_environmental_organizations


INHOUDSOVERZICHT DE GROENE BELG 2017

GROENE BELGEN 1256 (4/1/2017) – 1444 (31/12/2017)


Ziehier het eerste jaar-overzicht van het ezine De Groene Belg (°2009), zo goed als mogelijk thematisch geordend per rubriek. Sommige artikels konden weliswaar onder meerdere rubrieken geplaatst worden maar om het overzicht niet nog langer te maken, werd altijd voor één enkele vermelding gekozen.

Alle artikels zijn van de hand van ondergetekende behalve die waarbij achter de titel een andere auteursnaam vermeld staat.

Titels die tussen aanhalingstekens staan (“ “) betreffen lezersreacties. Bij artikels die ook op het Web gepost werden, wordt de weblink gegeven.

Jan-Pieter Everaerts

4-delige REEKS: TERUGBLIK 2016 – VOORUITBLIK 2017

1/ “Buurman ! Wat doet u nu ?, Wim Vermeersch (DGB 1257)

2/ Top 15 Natuur-overwinningen, Koen Stuyck (DGB 1261)

3 / Essay: Hoe (anti-)sociaal en (on)groen was 2016 ? (DGB 1262)

4 / Wat brengt ons ‘de wereld’ anno 2017 ? (DGB 1268)

1 MEI

1 mei wereldwijd nog steeds dag van verzet (DGB 1311)

AFRIKA

“Congo bereikt zijn kookpunt - en niemand geeft er iets om” (DGB 1324)

Burkina Faso: 30 jaar na moord op Thomas Sankara, DGB 1398

ARMOEDE

Nieuwe Vrouwelijke Armoede (& Migratie) (DGB 1259)

8 rijksten bezitten zoveel als 3,6 miljard armsten, Geert Cool (DGB 1270)

BELGIE (zie ook POLITIEK België)

Confederalisme biedt geen oplossingen maar torpedeert democratie (DGB 1256)

Het schaduwkabinet ‘à la belge’, Wim Vermeersch (DGB 1269)

INTERVIEW: “De frustratie van N-VA”

Interview met politicoloog Kris Deschouwer, Wim Vermeersch (DGB 1269)

Met NVA confettiseert België, met PVDA grondwet op schop ? (DGB 1314)

Samen Belg, Europeaan, wereldburger … (DGB 1342)

‘Vlaams taalracisme’ ? (getuigenis Eva Maria Palm) (DGB 1342)

10 redenen voor meer België (DGB 1342)

Escalerend stadsgeweld, escalerende NVA-PVDA-polarisatie (DGB 1344)

Vlengelse subsidieslurpers … (“Je haalt de Belg niet uit de Vlaming”) (DGB 1345)

‘Vlaamse’ ontvoogding à la Homans ... (DGB 1347)

Paysage après la bataille, Hugues Le Paige (DGB 1386)

Boek ‘Het Merk België’: Maakt NVA ‘Vlamingen’ ‘betere Belgen’ ?

Of sloopt NVA België sluipend ? (DGB 1388)

Alternatief voor taalapartheid: federalisme met 9 ! DGB 1396

Nieuwe opiniepeiling bevestigt succes NVA én PTB (+ reacties) (DGB 1429)

BELGISCHE PROVINCIES / PROVINCES BELGES

Niet provincies maar gewesten en gemeenschappen moeten afgeschaft, B.U.B., DGB 1396

Il ne faut pas supprimer les provinces mais les régions et les communautés, B.U.B. : DGB 1396

‘’Op naar de EU van de provincies !’’, Ren De Vree, DGB 1397

(over-)BEVOLKING

Zijn de Chinezen hun ‘Communistische Partij’ te slim af ? (DGB 1265)

11.303.528 inwoners in België (DGB 1270)

Stedelijke ‘verdichting’ = ziekmakende stadsdictatuur (DGB 1293)

“Bevolkingsevolutie overklast alles” (Lezersreactie – DGB 1310)

Welkom in overbevolkingsdictatuur Vlaanderen, S.B. (DGB 1317)

Mag het nog ? Stil genieten (DGB 1320)

Klimaatchaos: familieplanning + meisjesonderwijs: in top 10 ‘oplossingen’ (DGB 1331)

‘The Guardian’: ‘Want to fight climate change? Have fewer children‘ (DGB 1346)

La Libre Belgique: “Faites moins d’enfants pour le bien de la planète” (DGB 1346)

‘Kanonnenvoer’ ? Van de bommenmakers in Pyongyang tot UNPFA,

‘Population Matters’, ‘Population Institute’ en ’de Club van 10 miljoen’ (DGB 1376)

“Wat werkt wel en wat niet tegen overbevolking?”: Club van 10 Miljoen (DGB 1376)

Provocatie: Naar verbod op kinderen ‘houden’ in gore grootsteden ?! (DGB 1377)

“Club van 10 Miljoen over Overbevolking”, Jan van Weeren (DGB 1380)

“Egypte kiest voor 2-kindsgezinnen, Trump bemoeilijkt contraceptie”: DGB 1395

Het snelste hulpmiddel voor ons klimaat ! (DGB 1433)

EU-Afrika-Top: Afrika’s demografische  tijdbom (DGB 1433)

Bevolkingsexplosie Afrika: van taboe tot een EU ‘op slot’ (DGB 1433)

Megasteden: In 2100 telt grootste stad ter wereld 88 miljoen inwoners (DGB 1433)

Polygamie: “Ze hebben 2 of 3 vrouwen en meer dan 10 kinderen” (DGB 1433)

Hoopgevende signalen: Slimme overheden, krimpende bevolkingen … (DGB 1433)

Overheidsbeleid: Fijn Fins beleid verhoogt levenskwaliteit gezinnen (DGB 1433)

Een kindeke geboren ? 1 ? (DGB 1439)

Recensie: Karen Shraggs ‘Move Upstream – A Call to solve overpopulation’ (DGB 1439)

BIODIVERSITEIT

Chronisch Geheugenverlies, Pablo Servigne (DGB 1264)

‘Late media-ontdekking’: zesde massale uitsterving dreigt, Dirk Barrez (DGB 1351)

Menselijke superdiversiteit in superlege wereld ?

(+ ‘Claudine André, la maman belge des bonobos’) (DGB 1411)

BRAZILIE-REISREEKS 2017: Luc Vankrunkelsven

Aflevering 1: Naar Brazilië onder slecht gesternte (DGB 1373)

Aflevering 2: Op het ritme van rups … en verarmden (DGB1374)

Aflevering 3: ‘Três Corações’ / ’Drie Harten’ (DGB 1377)

Aflevering 4: Wandelen tussen boeren in de natuur (DGB 1379)

Aflevering 5: Liefde gaat langzaam (DGB 1380)

Aflevering 6: Homogeniserende ‘Pinus’ en Amerikaanse hegemonie (DGB 1381)

Aflevering 7: “Bij de duivel te gast” / ‘Wij voeden die bodem’ (DGB 1382)

Aflevering 8: ‘Fogo e água’ (Water en vuur) (DGB 1383)

Aflevering 9: De geneeskracht van de Cerrado (DGB 1384)

Aflevering 10: Vergeten groenten (DGB 1385)

Aflevering 11: Redenção’s “naakte negerin” (DGB 1387)

Aflevering 12: Koning auto in Brazilië (DGB 1388)

  1. Caatinga en de kreet om water: DGB 1391
  2. ‘Agro-forrestry’ in opmars: DGB 1392
  3. Wij zijn allen migranten: DGB 1393
  4. Esperança! Hoop!: DGB 1394

CATALONIE

Catalaanse secessie: zegen voor Europa ? (DGB 1389)

Lezersreacties na referendum en de Spaanse reacties daarop: zie o.a. DGB 1390 en 1393

“Waarom N-VA zo braafjes is over Catalonië” (DWM): DGB 1393

Hoe zit dat nu met het referendum van 1 oktober 2017 ?, Eddy Bonte: DGB 1395

Leer politici rekenen; DGB 1406

Spanje versus Catalonië: De Grondwet als Ontologische kwestie, Eddy Bonte (DGB 1409)

Democratie = conflict: Kunnen Spanje & Catalonië leren van België ? (DGB 1438)

CHINA

Chinees-Belgische ‘Dierendiplomatie’ (DGB 1296)

6-7 April – Top USA – China (Trump–Xi Jinping) (DGB 1296)

Chinese assimilatiepolitiek ‘tegen splittism’, Dan Maertens (DGB 1312)

China: bron van euforie of van mondiale kopzorgen ? (DGB 1339)

Hong Kong 20 jaar Chinees: wat blijft er over ? (DGB 1344)

Chinese droom, planetaire nachtmerrie

Van keizerlijk centralisme tot ‘communistisch staatskapitalisme’ (DGB 1411)

‘China Inc.’, Dan Maertens (DGB 1417)

CINEMA / FILM

Afrika Filmfestival: 26/4 tot 6/5 (DGB 1310)

Essay: Cinema, Onderwijs & Nood aan Kritisch Denken (Fassbinder e.a.) (DGB 1313)

Pseudopopulariteit; Lukas De Vos; DGB 1403

Raul Peck: ‘Der junge Karl Marx’, Matthias De Groof (DGB 1418)

Filmer à Tout Prix: Festival du Cinéma documentaire: 23/11- 2/12/2017 (DGB 1420)

‘Marquis de Wavrin’: De lokroep van het vreemde, Gorik De Henau (DGB 1425)

Boek: ‘Subsidie, Camera, Vlaamse Actie’ (DGB 1434)

Straks naar de cinema in Saoedi-Arabië ! (DGB 1434)

Cinema & Politiek in België: Liefdesfilmfestival of Schandaalfestival ? (DGB 1439)

CULTUUR

50 jaar na ‘Summer of Love’: Hippiedroom leeft verder (DGB 1327)

DEFENSIE

Zweedse herinvoering dienstplicht: waarom ? (DGB 1275)

DEMOCRATIE

De 7 stappen van democratisch leiderschap (DGB 1378)

DEMOGRAFIE: zie (over-)Bevolking

DIEREN(ON)WELZIJN

Hoeveel dieren geslacht in België ? Slachtpartij met wereldwijde tentakels (DGB 1292)

Slachthuisschandalen: De pijn van het Tieltse zwijn, Boerenforum e.a. (DGB 1301)

‘Wallonië’ erkent dieren als levende wezens met gevoelens (DGB 1303)

DOCUMENTAIRE

‘Groningen beeft’ toch al op tv (DGB 1274)

‘Silent Snow’ (DGB 1291)

‘Overdose, the next financial crisis’ (DGB 1310)

‘The Swedish theory of Love’ van Eric Gandini (DGB 1318)

‘The day Israel attacked America’; DGB 1399

‘An Inconvenient Sequel: Truth to Power’, Evelien Van Vessem; DGB 1401

Wervel-films op Youtube; DGB 1406

DUITSLAND

Dag der Luiheid / Merkelland Duitsland: ‘Tevreden in onbehagen’ ? (DGB 1366)

“Merkel for ever ?”

Verarming Grieken voorafschaduwing verarming Belgen ? (DGB 1385)

(Mediawatch + commentaar bij Duitse verkiezingen 24/9: zie DGB 1390 van 1/10)

Duitsland en Europa na Bondsdag-verkiezingen 26/9/2017

‘Mediawatch’ & Verkiezingscommentaar: DGB 1390

2017: Zit het venijn in de staart ? Merkelexit ? (DGB 1417)

Merkel verkiest nieuwe verkiezingen boven minderheidsregering (DGB 1418)

‘DUURZAAMHEID’/OVERBEVOLKING/MASSA-EXTINCTIE

Belgische ‘bluff poker’ in V.N. terwijl planeet vol loopt én uitsterft … (DGB 1350)

ECOLOGIE

(+ zie bij over-Bevolking, Biodiversiteit, Klimaat, Milieu, Natuur …)

Ecologisch Essentialisme (DGB 1360)

Earth Overshoot Day (8/8/17) blijft vervroegen …  (DGB 1361)

‘Bereken’ zelf je ecologische voetafdruk (Of ontwerp een betere test ...) (DGB 1364)

Welke toekomst voor Mens en Planeet Aarde ?

Welk alternatief voor verlammend pessimisme en naïef optimisme ? (DGB 1382)

“Menselijke komedie, ecologische tragedie”: DGB 1392

Oogkleppen af op ECOPOLIS #3 Digital Together ?, DGB 1393

“Smoke on the Planet’, DGB 1398

Wat na ‘Before the flood’ ?: Tegenover cascade aan ecologische rampberichten, hoe efficiënte strijdbaarheid opbrengen ?, DGB 1400

Onvoltooid bewustzijn (DGB 1444)

ECONOMIE

Onderhandelt Trump een ‘Plaza II Akkoord’ met China ? (DGB 1264)

Zakenpers over ‘stierenmarkt’, Indische beursrecords (DGB 1317)

Stap terug voor Deliveroo-koeriers, Hilde Van Gool (DGB 1402)

ETNISCH GEWELD

Drie visies op de Rohingya-problematiek (DGB 1380)

EUROPA / EUROPESE UNIE

Minitop Parijs: ‘Multispeed Europe’ / ‘Frexit’ (DGB 1277)

Sociale dumping sloopt EU, Frank Moreels (DGB 1289)

Marseille, Borgerhout, Catalonië …

Geweld in West-Europa of hoe flinterdun ‘beschaving’ zijn kan: DGB 1390

FISCALITEIT: “Overleving EU staat op het spel”: DGB 1394

Etnoliberale EU: Duitse ‘elite’ oogst verdeeldheid die ze zaait: DGB 1404

INTERVIEW: Geld ! Het EP heeft zich van zijn taak ‘gekweten’,

Interview met Europarlementslid Bart Staes, Lukas De Vos; DGB 1406

EXTREEMRECHTS

‘Nieuwe Frans-Duitse as’: “AfD and FN leaders meet in Koblenz” (DGB 1263)

Vanwaar al dat extreem vrouwenvolk ? (DGB 1206)

Jonge N-VA’ers betrokken bij ‘Schild en Vrienden’, LSP: DGB 1404

FILOSOFIE

ESSAY: Ulrich Libbrecht: “Le philosophe bricoleur” / Religieus atheist, P. Versavel (DGB 1280)

Heidegger, Sartre en Kierkegaard: De vaders van het existentialisme, P. Versavel (DGB 1416)

Introductie tot de ‘Taoïstische meesters’, P. Versavel  (DGB 1424)

FISCALITEIT

Schaamteloze (NVA-, VLD-, …) –collaboratie met belastingparadijzen (DGB 1422)

‘‘De hemel van de rijken is gemaakt door de hel van de armen’’, Nicolas Croes (DGB 1429)

Paradise Papers: superrijken plukken gemeenschap kaal, Nicolas Croes (DGB 1429)

FRANKRIJK

(zie ook bij Le Dernier Mot de Hugues Le Paige)

Positief links-groen verhaal: Mélenchon en ‘Het Ononderworpen Frankrijk’

‘La France Insoumise’: Welk Programma voor Verandering ?, LSP (DGB 1296)

Nek aan nek race met 4 ! (DGB 1302)

Geterroriseerde Franse verkiezingen … (DGB 1304)

Lezers: Franse verkiezingen: rampzalige personencultus (DGB 1304)

Macron: we zitten er mee, wat er van verwachten ?

Internationale pers: enthousiast over Macron, bang voor Le Pen (DGB 1307)

“Bankiers, multinationals: je suis à votre service” (Macron president) (DGB 1315)

http://www.uitpers.be/artikel/2017/05/08/aandeelhouders-bankiers-multinationals-sta-tot-dienst/

http://www.lef-online.be/index.php/forum/13532-aandeelhouders-bankiers-multinationals-ik-sta-tot-uw-dienst

Met Mélenchon Chavez achterna …, Tony Mary (DGB 1317)

Macron president: ‘Bravo de schapen’, Peter Vereecke (DGB 1320)

GENOCIDE

400 jaar na haar dood: Wie was de echte Pocahontas ? (DGB 1285)

GEZONDHEID

‘Kwik moet zoveel mogelijk weg’ (DGB 1284)

Vervuilde versus Zuivere Groenten en Fruit (DGB 1290)

Drankadvies: 9 redenen waarom groene thee gezond kan zijn (DGB 1290)

5 vitamines en supplementen die wél het nemen waard zijn (DGB 1290)

Lopen <-> drinken (DGB 1293)

De Wilde Keuken / La Cuisine Sauvage (DGB 1316)

Thee, dé gezondheidsdrank ! (DGB 1332)

GLOBALISERING

Trump: antiglobalistische redder in nood ? (DGB 1265)

‘GODSDIENST’

Blasfemie, een dossier (DGB 1318)

Een briljante breinparasiet: de Hel, Maarten Boudry (DGB 1325)

De Hemel: een even briljante breinparasiet ?, Eddy Bonte (DGB 1327)

Reform-cultuur of Ramadan-ziekmakerij ? (DGB 1330)

Dé 5 topargumenten tegen godsbedrog ? (DGB 1338)

Uitnodiging tot de finissage van de Ramadan, Eddy Bonte (DGB 1338)

Zwijgen over Grote Knoeier, Focussen op Kleine Knoeier (DGB 1351)

‘Atheïsten pro deo’, P. Versavel (DGB 1357)

Mijn betachterachterovergrootmoeder: een verbrande heks ? (DGB 1385)

JOURNALISTIEK / MEDIA

De Wever contra De Standaard: NVA alleen tevreden met monddood gemaakte burgers? (DGB 1356)

Kranten gedragen zich als pastoors, Eddy Daniels/De Bron (DGB 1356)

Neen, meneer De Wever, die toer gaan we niet op, Karel Verhoeven/ De Standaard (DGB 1356)

Niet alleen journalistiek, maar mensheid zelf, is in crisis. (DGB 1359)

Opgeblazen, verdraaid, verzwegen …  Media contra de realiteit ?

(Berichtgeving inzake fipronil, werkloosheid, OCMW’s, provincies …) (DGB 1364)

Lezersreactie: ‘Encyclopedische journalistiek’ (DGB 1370)

Media: ‘go where the money is’ … Voor elke keer Trump: 5 keer Xi Jinping !? (DGB 1371)

JOURNALISTIEK / NEP-NIEUWS  (DGB 1435)

Het ‘nieuwe nepnieuws’: wat er mee aanvangen ?

Weerwerk 1: Leugens weerleggen met ‘politieke vorming’

Weerwerk 2: Streven naar betrouwbare journalistiek

1/ ‘Écht nieuws’, Gie Goris

2/ Boekbespreking: “Verzet en rede in tijden van nepnieuws”; Gie Goris

Weerwerk 3: 6 Stappen richting een betere journalistiek

HEELAL

Buitenaards leven dichterbij dan we dachten ? (DGB 1302)

INDIA

India’s ‘Demonetisatie’: hoeveel Indiërs zullen er door omkomen ? (DGB 1263)

INHEEMSE VOLKEREN

“Azië discrimineert 260 miljoen inheemse mensen”, IPS (DGB 1331)

(+ zie deel 4 van de Spanje-reeks: ‘Kan kunst de misdaad redden ?; DGB 1331)

Dag der Inheemsen / Braziliaans president offert inheemse bevolking (DGB 1366)

KAPITALISME

Ramp- & Schok-kapitalisme … (DGB 1267)

Recurrente megadiefstallen (DGB 1380)

KERNENERGIE

Zwitsers hielden historisch referendum: weg met kernenergie ! (DGB 1324)

http://www.uitpers.be/artikel/2017/05/23/zwitsers-hielden-historisch-referendum/

50.000 betogen tegen kernenergie (DGB 1338)

K L I M A A T

Nu zit olie-industrie officieel in het Witte Huis, Mathias Bienstman  (DGB 1263)

Klimaat verandert al volop, ook in Europa, EMA (DGB 1265)

Nieuwe warmterecords / CO2-uitstoot in 2060 naar 0 ? (DGB 1284)

Klimaatchaos: familieplanning + meisjesonderwijs: in top 10 ‘oplossingen’ (DGB 1331)

Trumps klimaatblunder (‘uitstap’ V.S. uit ‘Parijs’) kan en moet worden tegengewerkt ! (DGB 1334)

http://www.uitpers.be/artikel/2017/06/02/besluit-trump-is-ramp/

"Nog 3 jaar om klimaat te redden", Caroline Kraaijvanger (DGB 1344)

Keert Trump ‘terug naar Parijs’ ? (DGB 1348)

“Klimaat: zelfs de doemdenkers zijn te voorzichtig”, Wallace-Wells/Callewaert (DGB 1351)

Verzuipen in onverschilligheid: Wat Bangladesh leren kan over nabije toekomst (DGB 1375)

http://www.uitpers.be/artikel/2017/09/04/verzuipen-in-onverschilligheid/

Geef natuur ruimte voor oplossingen (inzake klimaat), IPS; DGB 1400

Klimaatontsporing, klimaatvluchtelingen en uitstervende insecten (DGB 1407)

“Time is running out: 15,000 Scientists demand Action”  (DGB 1423)

Klimaatchaos: 5 voorspelbare gevolgen (DGB 1426)

‘One Planet Summit’: Financiële systeem veranderen; WWF (DGB 1431)

Nieuwe studie: + 4,5 ° Celsius tegen 2.100 (DGB 1432)

LANDBOUW (zie ook Voeding)

Landbouwers en burgers verenigd in symbolische actie te Perwez, Boerenforum (DGB 1301)

Sojamelk uit Vlaanderen? Sojavlees uit Amerika!, Luc Vankrunkelsven (DGB 1345)

Nieuw landbouw- en voedselbeleid is dringend nodig,

Wies De Troch & Luc Vankrunkelsven (WERVEL) (DGB 1365)

Halfoogst; Zuid-Belgische bioboeren boeren beter dan Duitse ! (DGB 1369)

Agro-Industrie: Nederlandse banken financieren Oekraiënse megakippenslachter (DGB 1369)

‘Grafschrift’: Van ‘Boer zoekt vrouw’ tot ‘Boer zoekt touw’ (DGB 1369)

Lezersreactie: “Over Vlaamse en Waalse bioboeren en de goede ouwen tijd” (DGB 1370)

'Kwart alle landbouwgrond uitgeput', R. (DGB 1383)

Met NVA naar ‘Nieuwe Vlaamse landbouwers-Armoede’ (DGB 1428)

Antwoord op opiniestuk NVA over landbouw, Luc Hollands (DGB 1428)

N.a.v. EU-‘Mededeling’ ’The Future of Food and Farming’:

Europees landbouwbeleid moet ambitieuzer natuur en milieu beschermen (DGB 1428)

Protest tegen nieuwe EU- vergunning voor Glyfosaat (DGB 1428)

LUCHTVERONTREINIGING

Luchtvervuiling stijgt; aantal (kinder-)doden ook (DGB 1277)

Vrouwentongen helpen al een beetje (DGB 1277)

Bezorgde artsen : «La population vit dans un air dangereux» (DGB 1418)

Auto’s in de Mist, Mensen in de Strontlucht (DGB 1438)

MAN-VROUW-VERHOUDINGEN

Voor blote armen en ’minirok’ valt zelfs de NZZ. En ‘al de rest’ ? (DGB 1352)

Elkaar verbaal afmaken of elkaars verdiensten waarderen ?: DGB 1394

Vrouwendag 2017 / ‘MeToo’:

Kan het niet met wat minder problemen en wat meer plezier aub ? (DGB 1412)

Grensoverschrijdende rokjes: Geslacht of macht ?, Eddy Bonte (DGB 1441)

M E D I A

Hollande bekent executies, meeste media vinden het ‘geen nieuws’…  (DGB 1257)

Sampol: Samenleving en politiek: het maandblad voorgesteld (DGB 1269)

Politici in Intercommunales: Wat bezielt HLN / Van Thillo ? (DGB 1272)

Kranten en omroepen over Vrouwendag 8 maart 2017 (DGB 1278)

‘Trollen’ en ‘domme meisjes’: Flutjournalistiek bij De Standaard en Metro (DGB 1284)

Express.be: Journalistiek: Boksmatch botsende visies ? (DGB 1293)

De Morgen: Mélenchon doodgezwegen (DGB 1297)

“Bedrijven: de nieuwe waakhond van de media” ? (DGB 1297)

Informatiehulp (DGB 1312)

Leve de nuance (DGB 1341)

http://www.worldsbestnews.nl/  (DGB 1342)

MEDIA-OVERZICHT: Websites  van interessante

algemene, thematische, groene en/of linkse nieuwsmedia (DGB 1372)

‘Ons Erfdeel’: een boek van een tijdschrift (DGB 1415)

Humor en media / Seks zoveel je wil, maar zwijg over resultaat ervan !

Van doodsaaie Knack tot opbeurend Waals Weekblad (DGB 1419)

Alternatief medium in het zonnetje: Uitpers voor u uitgeperst … (DGB 1422)

Strijdschrift: Over pleonasmes, ‘contentement’ en de ‘content’ van De Linkse Socialist (DGB 1429)

MEDIACONCENTRATIE

Van Thillo haalt VTM helemaal binnen: DGB 1391

MIGRATIE

Verrassende linkse Duitse standpunten over islam en migratie (DGB 1259)

‘Terug’ in Turkije, België leren waarderen ! (DGB 1304)

“Nooit werd migratie in België beter in kaart gebracht” (DGB 1335)

Migranten en politici op den dool (DGB 1350)

Simplistisch links populisme maakt rechts slapend rijk (DGB 1379)

“Laatste internationalisten melken de migraties”, Dan Maertens (DGB 1380)

M I L I E U

“Vuile lucht: slechte punten op school” (DGB 1258)

Anders Gaan Leven met Franciscus, Paul en Daniël (DGB 1264)

De Groeigod en andere … mijmeringen in kouwevoetjestijden …, Dan Maertens (DGB 1265)

Trump wil van milieubeleid lege doos maken, maar …

“Green funds flush with new cash, challenges as Trump era dawns” (DGB 1275)

Vrijer door Minder (DGB 1287)

“Beleid tegen zwerfvuil werkt voor geen meter” (DGB 1298)

Dag Aarde / Earth Day 2017 (DGB 1306)

15.000 wetenschappers uit 184 landen

waarschuwen voor "catastrofaal lot van de wereld" (DGB 1414)

WWF verwijt minister Marghem chronisch uitstelgedrag (DGB 1421)

MOBILITEIT

Moordende Koning Auto nog populairder (DGB 1277)

Antwerpse burgerbewegingen veranderden politiek, Walter Lotens (DGB 1286)

‘Oosterweel’: vijf onbeantwoorde vragen: Dirk Barrez (DGB 1286)

Meer bondgenoten nodig, Walter Lotens (DGB 1286)

‘Oosterweel’: “Meh iêl Aentwaerpe mor ni meh mij” ! (DGB 1287)

https://www.groen-plus.be/mobiliteit/hoe_antwerpse_burgerbewegingen_de_democratische_politiek_veranderden_0

Dood door ‘oortjes’ (DGB 1310)

Fietsers doden niet, fietsers worden gedood (DGB 1316)

Bellot geeft alle fietsers groen licht op kruispunten (DGB 1237)

FOCUS: DE FIETS 200 JAAR

De Fiets: 1: 200 jaar jong (DGB 1348)

De Fiets, deel 2: Mondiaal succes mét toekomst (DGB 1349)

Verslag: Fietsgenieten voor en na de ‘Highway to Hell’, Limbourg-Monschau (DGB 1352)

Fietsnummers: de lezersreacties (DGB 1353)

Fiets op agenda gemeenteraadsverkiezingen 2018 (DGB 1415)

MULTICULTUUR

‘Terugvluchtelingen’ en Chinese assimilatiepolitiek (DGB 1310)

De hybride identiteit van de smeltkroes: DGB 1395

Antwerpen, Barcelona, Kirkouk: ‘Identiteiten’ in tijden van ‘Global Warming’; DGB 1403

‘De ‘diversiteitsparadox’ (DGB 1407)

Media en Rellen in Brussel: Fijn verzonnen, opportunistisch verdraaid (DGB 1414)

N A T U U R

U.N.: World Wildlife Day 2017: "Listen to the young voices" (DGB 1273)

Wolf die Nederland opzocht, slachtoffer verkeer (DGB 1273)

Bossen bevorderen wolkenvorming (DGB 1273)

Amazonewoud ‘menselijker’ dan gedacht (DGB 1273)

NATURE / LIVRE: Révolutions animales (DGB 1273)

Uitsterven doe je met weinigen (DGB 1278)

Distels niet meer bestrijden, onze bomen wel nog redden (DGB 1281)

Eerste 'Belgische' veelvraat sinds ijstijd geboren (DGB 1302)

La pollution sonore envahit les parcs naturels américains (DGB 1317)

WWF verwelkomt UNESCO-erkenning Zoniënwoud, Koen Stuyck (DGB 1345)

Oostende bant W.W.F., Bericht aan John Crombez (DGB 1346)

Importeren jagers Poolse zwijnen?, Waals Weekblad  (DGB 1346)

NATUUR & MEDIA: Is uw omgeving groen genoeg ?

Juli-editie van het Nederlandse ‘Nature Today’ in vogelvlucht (DGB 1356)

Augustuslichtluchten (en de heidense vlam der kennis) (DGB 1370)

Duitse wolven kosten weinig (DGB 1379)

Populaire bossen, CO2-gronden en merels (DGB 1383)

Gezonde Schoolpleinen - Akkervogels - Ontbossing Nederland - Groen tegen luchtvervuiling - Naar ‘duurzaam ecosysteem voor Mars en maan’ … (DGB 1388)

‘Code rood voor de natuur’ (DGB 1408)

Natuurvriendelijke maatregelen pro soortenrijkdom & insecten-aantallen (DGB 1408)

Biologische klok, EU-Landbouwbeleid, Lichtvervuiling, COP17, Kernenergie (DGB 1421)

NATUUR & GEZONDHEID

Vrolijke Wetenschap: Tegen overgewicht: de natuur in (DGB 1426)

‘Cuisine sauvage’: Plant van de maand: Daslook (DGB 1426)

BOS & GEZONDHEID (DGB 1440)

1-Bosarm ‘Vlaanderen’

2-Wetenschap ontsluiert steeds nieuwe bosgeheimen

3-‘Shinrin-yoku’: Het bos ‘boost’ je gezondheid

4-Bomen-landbouw: van vroeger en van morgen

NEDERLAND

Nieuw kabinet Rutte III laat mensen in de steek, Jesse Klaver, DGB 1397

NIEUWE MEDIA & TECHNOLOGIE

CIA-spionage, Turkse hackers, Oost-Europese computer-gijzelnemers … (DGB 1282)

Tech-wereld zonder grenzen = Grenzeloze uitbuiting: DGB 1396

“Hoog tijd dat Google en Facebook teruggeven wat ze gestolen hebben” (DGB 1418)

"Facebook werd ontwikkeld om de kwetsbaarheid van de mens uit te buiten" (DGB 1418)

Cryptomunten: financiële én ecologische calamiteit ? (DGB 1430)

Facebook: “doodgraver samenleving“ (DGB 1432)

Zuckerberg moet buigen voor … Belgische fiscus (DGB 1432)

Hoe (extreem-) rechts zijn de ‘tech-nerds’ van Silicon Valley ?, NZZ (DGB 1432)

NIEUWE MEDIA & TECHNOLOGIE: www.NETTIES.be / HILDE VAN GOOL

Facebook – Uber …: Bloemlezing uit ezine Netties 2017/1 (DGB 1279)

Tim-Berners Lee, BBC, Facebook, Medium: Netties-bloemlezing maart 2017 (DGB 1287)

Vragen bij Facebooks ‘Town Hall’ (DGB 1291)

Privacy: Aadhaar: India’s ‘Nationaal ID programma’, Hilde Van Gool (DGB 1298)

Nieuwsduopolie FB & Google ?, Wikitribune, Amazon Echo (DGB 1310)

Verkoopt Facebook reclame op basis van je gemoedsgesteldheid ? (DGB 1311)

Is de ‘app’ dood? (DGB 1315)

BBC-Radiodocumentaires (DGB 1315)

Echte boeken doen het beter dan ‘e-books’ (DGB 1315)

Facebook wil je jouw bubbel laten doorprikken (DGB 1315)

Kooi van Faraday hét middel tegen bellen in auto ? (DGB 1315)

Swingende Gafa’s (DGB 1323)

Exoskeleton, Robocop Dubai, Data mining, Google volgt je, GDPR (DGB 1331)

België: Itsme! (DGB 1333)

EU: 120 miljoen voor publieke WiFi (DGB 1333)

Mag een politicus mensen blokkeren op Twitter? (DGB 1341)

Komt er een ‘bot’ met persoonlijkheid? (DGB 1341)

Nieuwe infectiemethode: ‘hooveren’ over een link volstaat! (DGB 1341)

'Crash Override' ontdekt, opvolger van ‘Stuxnet’ (DGB 1341)

Google stopt met het lezen van jouw mails... maar niet van je zoekopdrachten! (DGB 1341)

Met 2 miljard maandelijkse gebruikers groeit verantwoordelijkheid Facebook (DGB 1341)

‘NotPetya’: geen ‘ransomware’ maar opzettelijke datavernietiging? (DGB 1341)

AR/VR: nieuwe initiatieven van Google: o.a. ‘Glass Enterprise’ (DGB 1351)

ICO's: bom die dreigt te ontploffen ? / Facebook lanceert nieuws-abonnement

Patiëntengegevens te grabbel / ICC zomerkamp voor blinde & slechtziende jongeren (DGB 1354)

Facebook, de pletwals (DGB 1358)

Verwijderen van ‘postings’, ‘accounts’ afsluiten...

Kritiek groeit op tussenkomsten ‘social media’ (DGB 1361)

“Smartphones trekken spoor van vernieling onder tieners” (DGB 1361)

Tech industrie klaar voor wereld van ‘voice’ en beelden (DGB 1368)

Bedrijven rijk door politiek engagement van verontwaardigde internauten (DGB 1368)

Google ontslaat medewerker omwille van "uiten van gender stereotypes" (DGB 1368)

Facebook: ‘copycat’ / Facebook glipt China binnen … (DGB 1368)

Na ‘Charlottesville”: ‘Slippery slope’ in medialand

Online dienstverleners stappen af van ‘content’-neutraliteit (DGB 1371)

‘Facebook Marketplace’ / ‘Privacy tool’ ‘Operando’ (DGB 1373)

Internet & censuur: hoe Apple en Google het toepassen in hun ‘apps’ (DGB 1373)

‘Mixed Reality’ van Microsoft / Google past zich aan EU-eisen aan (DGB 1373)

Problemen rond Instagram accounts (DGB 1377)

Over ‘influencers’ en ado?e.com dat niet adobe.com is …  (DGB 1379)

CCleaner besmet 2,27 miljoen / EFF stapt uit W3C (DGB 1383)

‘Tech industry’ broodrooft journalisten (DGB 1383)

Moet Twitter account president Trump schrappen? (DGB 1387)

Je tv weet binnenkort wat je bij de supermarkt kocht (DGB 1387)

Firefox 57 - 'Quantum' is razendsnel! (DGB 1387)

Zelfs Safety Check pagina Las Vegas-‘shooting’ bevatte desinformatie...: DGB 1394

Gelaatsherkenning: anoniem zijn kan niet meer... alvast niet in Moskou: DGB 1394

Europa: geen belastingvoordelen voor tech-giganten ?: DGB 1394

Bedreigen ‘sociale media’ democratie?, DGB 1398

Nieuwe taxivormen zoals Uber niet goed voor mobiliteit én milieu; DGB 1401

Fact-checkers vertonen zelf ‘ads’ van nepnieuws-uitgevers; DGB 1401

Regels voor Artificiële Intelligentie; DGB 1403

Op weg naar de ‘wis-dom-economy’ (DGB 1415)

Facebook in winst- en gebruikscijfers (DGB 1415)

Hebben we wel genoeg nagedacht over Augmented Reality? (DGB 1415)

Als Face ID onveilig is, ons dan identificeren met ons zweet? (DGB 1415)

Mozilla brengt Firefox Quantum uit: sneller, mooier (DGB 1415)

Duitsland verbiedt slimme (spionerende) uurwerken voor kinderen (DGB 1418)

e-Depot moet digitaal zwart gat voorkomen (DGB 1423)

Robot-dames van plezier, met AI, komen eraan... (DGB 1423)

Bomenbommen via drones (DGB 1426)

Bitcoin, een schimmige munt ? (DGB 1430)

2017: het jaar dat Facebook zijn ware gelaat toonde (DGB 1443)

OOSTENRIJK

Extreemrechts in regering: zonder internationale ophef ?, NZZ (DGB 1431)

Hoeveel extreemrechtser wordt Europa nog? (DGB 1438)

OPVOEDING

Dreumesen en peuters houden het niet meer droog (DGB 1303)

OVERLIJDEN

Willy – B Plus - Peerens 1948-2017 (DGB 1408)

PENSIOENEN

Het Grote Zomerdebat: Moet het pensioen met pensioen ?

Krijgen straks alleen nog politici pensioen ? (DGB 1362 – DGZ 005)

Het De Groene zWaan-nummer over de pensioenen, valt ook nog te lezen bij Uitpers.

Zie het discussie-artikel ‘Moet het pensioen met pensioen’ - http://www.uitpers.be/artikel/2017/08/07/moet-pensioen-pensioen/

Stop het pensioengeknoei van de regering: ACV – CSC (DGB 1385)

Tienduizenden op betoging, honderdduizenden ongerust, LSP  (DGB 1437)

Pensioenen: kijken naar rol E.U.: www.weloveourpension.be  (DGB 1438)

P O L I T I E K - B E L G I E

Politici in Intercommunales: Zij graaien, wij betalen, Eric Byl (DGB 1272)

Populisme en liberalisme geen tegenstanders maar bondgenoten, Eric Goeman (DGB 1282)

Nieuwe mode ? De politiek aangestuurde ‘Burgerkabinetten’ (DGB 1287)

Multiculturele verdeeldheid -> rechts stemmen -> liberaal bestolen worden

1 – VDL’er Tommelein: via elektriciteit rijken rijker maken

2 – MR’er Bacquelaine: armste gepensioneerden pluimen (DGB 1292)

Naar een Venezuela aan de Maas ? (DGB 1293)

Een ‘sleur’ van NV Afdankingen & Intimidatie (DGB 1295)

Liberale arrogantie: Ruttens superioriteitsdenken (DGB 1305)

Politieke corruptie: NVA: De kracht van het graaien ? (DGB 1306)

Pinksteren 2017: Waar bleef de ‘Heilige Geest’ ? (DGB 1335)

Stelende socialisten, gokkende CdH’ers en … liberale verrottingsstrategie ? (DGB 1337)

Constituante over ‘Na de Turteltaks’ (DGB 1338)

Eén land, één beleid (DGB 1353)

Al ‘blauw’ wat Belgische (en nu ook ’Waalse’) regeringsklokken slaan (DGB 1354)

Winst, winst, winst; Loopt Michel 1 aan de hand van een meesteres uit Volksauto-Duitsland ? (DGB 1355)

http://www.uitpers.be/artikel/2017/07/27/winst-winst-winst/

Graaiende socialisten versterken rechts; Echte socialisten vechten voor ander systeem, LSP  (DGB 1346)

“Geen geld is geen argument meer”, Waals Weekblad/PVDA (DGB 1346)

In het leven, zijn er twee soorten dieven … (DGB 1363)

“De zomer was niet rustig”:

Na koud zomerakkoord hete herfst organiseren, Michael Bouchez (LSP) (DGB 1375)

Sociaal-ecologisch liberalisme ?; Willy Borsus: liberaal van ons hart ? (DGB 1378)

Ons land kleurt diepblauw, Jean-Marie De Baene, DGB 1397

Hun waarheid is niet de onze, Geert Cool; DGB 1402

PTB’er nooit in parlement, toch 40% betaald (DGB 1426)

Elio’s ‘Nouvelles Conquêtes’: Gemiste kans voor PS, Eric Byl (DGB 1431)

“Un bon socialist est écologist’; PS is meer dan Elio di Rupo (DGB 1431)

Jacindamania’: dé uitweg voor geplaagde SP.a ?; “België staat stil” ? (DGB 1430)

POLITIEK: INTERNATIONAAL ALGEMEEN

Winnnende Merkel, vedette Hulot, wapenhandelaar Trump, Zijderoute en leerzame Nakba (DGB 1323)

Trump, Groei, Manchester en ander geweld plus Brits antiglobalisme … (DGB 1329)

Delft duo Merkel/Macron verder het EU-graf ? (DGB 1330)

Van Trumps chaos tot NVA-graaierij … (DGB 1332)

Lutgen-ENArque-Qatar-TANOSOL ... Omzien op juni 2017 (DGB 1337)

“Ein Sommer des Widerstands” (DGB 1346)

G 20-TOP: Hamburgers: Wat komen ‘ze’ hier doen ? (DGB 1344)

Als de mens er niet in slaagt gerechtigheid en vrijheid te verzoenen, slaagt hij nergens in”, Eric Goeman (DGB 1354)

Heil Trump of Heil Google ?: Van ‘Charlottesville’ via Ierland naar Bermuda (DGB 1368)

Van Trump tot Homans: ‘Kettelarij’ op alle fronten (DGB 1370)

Weekend van Bos, Groen-SP.a-kartel & nieuwe EU-‘socialistische’ kiesnederlaag ?; DGB 1399

Van ‘Bende van Nijvel’ tot ‘Islamitische Staat’: ‘Cui bono ?’, DGB 1402

100 jaar zonder nieuwe ‘oktober-revolutie’: Internationaal maandoverzicht; DGB 1405

Rajoy contra Puigdemont, NVA contra Belgen, djihadi’s contra kafirs … (DGB 1408)

Vanaf 2020 linkse V.S. tegenover rechts Europa ? (DGB 1421)

Van Jeruzalem langs Riyad en Teheran naar Brussel (DGB 1429)

1917-2017-2117 / Banalisering nucleair gevaar (DGB 1442)

INTERVIEW: “NAVO-voortbestaan is een aberratie in de internationale politiek”

Peter Terilinck in gesprek met prof. Tom Sauer (DGB 1442)

RELIGIE (zie ook bij ‘Godsdienst’)

Essay: Boeddhisme voor sceptici, P. Versavel

RUIMTEVAART

40 jaar na lancering: Voyager 2&1 interstellair op reis naar de Oortwolk (DGB 1366)

S O C I A A L

Onvoorwaardelijk basisinkomen: sociale maatregel of illusie? (LSP) (DGB 1281)

‘Topexperts’ tegen ‘basisinkomen’, F. Mestrum, E. Goeman & … (DGB 1290)

SOCIALE ECONOMIE

Transitievermogen sociale economie ?, Dirk Barrez (DGB 1312)

SPANJE-REEKS, door Eddy Bonte:

1. De septische put (DGB 1324)

2. De autonome ‘autopista’ (DGB 1328)

3. Geen taal, geen vrijheid;  In Spaanderen Spaans, in Vlaanderen Vlaams (DGB 1329)

4. Kan kunst de misdaad redden? (DGB 1331)

5: Raimon (Catalaans zanger) (DGB 1339)

6: Catalaanse zaak, Vlaamse zaak (DGB 1342)

SYNDICALE ACTIE

Iedereen die vandaag staakte: bedankt !, DGB 1397

Interview met Julien Dohet

50 dagen staking bij Mistral leidt tot overwinning!, LSP (DGB 1430)

SYRIE – BURGEROORLOG

Gifgasaanval op Khan Shaykhun:

Reacties van Ludo De Brabander en Dan Maertens (DGB 1302)

Syrië: van vader naar zoon Assad … Dan Maertens (DGB 1303)

Burgeroorlog: Een miljoen doden in Syrië ? Echt ?, Echt !, Beno Klee ! (DGB 1334)

Terugkerende Syriërs: geen nieuws ? (DGB 1344)

TERRORISME

1 jaar na ‘islamterreur’ BXL: naïviteit, politiestaat, mediahypocrisie … (DGB 1284)

Terreurherdenkingen: ‘Hoog Sammie, kijk omhoog’ (DGB 1285)

Geterroriseerde Franse verkiezingen … (DGB 1304)

Na aanslag Machester: “Een Europese tragedie” zonder einde ? (DGB 1325)

TIJDSREKENINGEN

In welke Tijd leeft u ? (DGB 1425)

(zie http://www.uitpers.be/artikel/2017/12/31/2018-106-5-778/ )

TOEKOMST-DENKEN

De klimaatopwarming in kosmologisch perspectief, Ronnie De Fossé (DGB 1299)

Essay - Naar een posthumane planeet (DGB 1300)

Raakt de mens ‘af’ voor hij zichzelf onmogelijk maakt ?

VN waarschuwen voor nucleaire zelfvernietiging; techneuten dromen van ideale mens  (DGB 1305)

TURKIJE

Toch aan de kant van de niet op Erdogan stemmende Turken ? (DGB 1281)

Referendum Turkije: Erdogan won maar de spanningen blijven (DGB 1301)

‘Onze Turken’ (DGB 1303)

Meral Aksener: alternatief voor vermoei(en)de Erdogan ? : DGB 1404

URBANISATIE

Richard Florida: ‘The Economic Power of Cities Compared to Nations’ (DGB 1407)

Shanghai bestrijdt ‘Grote-steden-ziekte’ (DGB 1440)

VENEZUELA

Van Chavez tot Maduro: hoe kon het socialisme andermaal zo ontsporen ? (DGB 1310)

Een zoveelste linkse droom aan scherven ? (DGB 1410)

Eindigt Roze Vloed in Venezuela?, David Verstockt (DGB 1410)

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

De Koch-broeders, financiers van rechts Amerika (DGB 1256)

Wordt met Trump alles anders dan beloofd ? (DGB 1263)

Bronnen om volgen over de VS, Hilde Van Gool (DGB 1268)

Iedere dag ‘Trump en kwel’ ? (DGB 1269)

Trump en de media, de EU-politici en wij (DGB 1270)

Trump tegen Klimaat én Kiezers (DGB 1291)

http://lef-online.be/index.php?option=com_content&view=article&id=13231&Itemid=999

Wereldflik Trump ? (DGB 1301)

Vergeet 100 dagen Trump, kijk naar de kapitalistische context (DGB 1310)

President Trump in 5 stappen (Beloftes, Beleid, Toekomst ?) (DGB 1326)

‘Trump is aan het winnen’ … (Leestips +  documentaire VS-China) (DGB 1428)

VERKIEZINGSJAAR 2017

(Zie o.a. ook bij Frankrijk en bij ‘Le Dernier Mot’ van Hugues Le Paige)

De keuze: ‘buitengrenzen’ of ‘binnengrenzen’ ? (DGB 1274)

Merkel op reis – Wat zocht ze in Egypte en Tunesië ?

Deutsche Welle: Naar een Duits Marshall plan ‘met’ Afrika ? (DGB 1276)

“Tutti a casa” ? (DGB 1280)

De ‘monsterbabies’ van ‘links’ / Nederland stemde: Niet ‘Nexit’, wel PVDA-exit (DGB 1282)

Verdeel, heers en laat verdwijnen; Verder kijken dan politieke mediaduels (DGB 1283)

Betere Verkiezingen: Stemmen over politici én thema’s ! (DGB 1285)

‘Geheime peilingen geven Le Pen 34% van de stemmen’ (DGB 1285)

‘Hells bells’/ Exit Socialisme.eu ? (DGB 1289)

(+  zie bij Nederland, Duitsland, Oostenrijk …)

VOEDING / ‘FIPRONIL-EIEREN (Zie ook LANDBOUW)

Bombardeer eens met een Eitje … (DGB 1363)

Gifei-schandaal blijft uitdijen (DGB 1365)

Fipronil zit echt overal, Mick Van Loon (DGB 1365)

Lezersreactie: “Geen eieren ? En vis dan ?” (DGB 1365)

De ‘fipronil-eieren”: het zomerschandaal van 2017

Wat is er nu feitelijk aan de hand ? Wat wordt ons verzwegen ? (DGB 1367)

Interview: Het alternatief van ei-producenten Nick en Luc Ally, Rik De Coninck (DGB 1367)

Een samenvattend dossier over de gifeieren valt te lezen onder de titel “De ‘fipronil-eieren’: het zomerschandaal van 2017” :

http://www.uitpers.be/artikel/2017/08/13/fipronil-eieren-zomerschandaal-2017/

Kip of ei ? Ei én kip …, Charlie Hebdo/jpe (DGB 1381)

Fipronil: nog geen EU-Ei van Columbus: Lukas De Vos DGB 1381)

Allemaal ‘–laars’, Eddy Bonte (DGB 1385)

25/9 tem 1/10: Bewuste Visweek, W.W.F. (DGB 1385)

‘Verboden groenten’ bij Carrefour !, Marianne; DGB 1399

Monsanto en EFSA, Andy Vermaut; DGB 1399

‘Ook hier ‘illegaal’ zaad te koop / Kokopelli’: DGB 1400

‘VRIJHANDELSVERDRAGEN’ (+ zie bij Politiek internationaal)

CETA: Dinsdag 3/10: 15.000 handtekeningen voor Vlaams Parlement (DGB 1391)

7 November: CETA-burgerhoorzitting in ‘Vlaams’ Parlement (DGB 1410)

VRIJZINNIGHEID (+ zie boekbesprekingen)

‘Vrijzinnige moslims’ ? P. Versavel in debat met E. Bonte (DGB 1266)

Lezersreactie: “Atheïsme en god: als alles ‘fusion’ wordt”, Eddy Bonte (DGB 1360)

‘Freedom of Thought Report 2017’ - Geweld tegen vrijzinnigen extremer (DGB 1427)

Context: Mohammed, Franciscus, Marianne …  (DGB 1427)

VROUWEN-EMANCIPATIE/-RECHTEN

Trump tegen familieplanning (DGB 1259)

Vrouwenmarsen zetten wereldwijd verzet tegen Trump op de rails  (DGB 1263)

Kranten en omroepen over Vrouwendag 8 maart 2017 (DGB 1278)

100 Jaar Internationale Dag van de WERKENDE Vrouw, Dan Maertens (DGB 1279)

"Het gaat niet goed met vrouwenrechten", Marleen Temmerman (DGB 1343)

Wereldmeisjesdag 11/10 & ITUC-Vrouwenconferentie 11-13/10 (DGB 1398)

WETENSCHAP

Kijk mama, zonder hersens, Dirk Barrez (DGB 1343)

WONEN / RUIMTELIJKE ORDENING / VASTGOED

Lezersreactie: “Onze rommelige manier van bouwen: alleen nadelen”, Flip Voets (DGB 1361)

“Limburgse burgemeesters tegen ‘Vlaamse’ bouwstop” (DGB 1389)

Betonkapitalisme anno 2017: Ons kent ons bij het establishment

Over GBL en IS, NVA en vastgoedsector, plus Brusselse rellen … (DGB 1420)

‘Pano’: ‘Burgemeester en bouwmeester’:

Politiekers, bevolkingsgroei en vastgoed-connecties annex –gesjoemel (DGB 1420)


BOEKBESPREKINGEN

Mens of boze aap ? Aldous Huxley’s “Ape and Essence”, Eddy Bonte (DGB 1258)

A den Doolaards ‘Leven van een landloper’ (DGB 1271)

‘Oases’, Luc Van Krunkelsvens ‘Grond-kracht voor een nieuwe lente’ (DGB 1288)

Van ‘cohousing’ tot volkstuin:

Met Gerard Hautekeur op ontdekkingstocht in de ‘sociale economie’ (DGB 1308)

http://www.lef-online.be/index.php/artikels/13533-van-cohousing-tot-volkstuin

Als bedriegen, bedreigen en bestelen een beroep wordt: “Lobbyen in de Wetstraat” (DGB 1321)

http://www.uitpers.be/artikel/2017/05/20/als-bedriegen-bedreigen-en-bestelen-beroep-wordt/

In naam van Het Volk ?” (DGB 1328)

‘Thomas More: Een leven in vijf vriendschappen’

Beklijvende historische roman van Joris Tulkens (DGB 1336)

Van Katoen tot A-B-C-D en de ‘commons’, Luc Vankrunkelsven (DGB 1386)

Albert Comhaire’s “Vrijzinnig humanisme”, P. Versavel (DGB 1389)

‘Wentelsteen’ of het verhaal achter Erasmus’ Drietalencollege (DGB 1436)

(+ Waarom en hoe ik historische romans schrijf, Joris Tulkens (DGB 1437))

Recensie: Karen Shraggs ‘Move Upstream – A Call to solve overpopulation’ (DGB 1439)


LE DERNIER MOT de HUGUES LE PAIGE

Haro sur le PTB : ce n’est qu’un début … (DGB 1259)

Hamon/Valls : imposture du rêve et de la réalité (DGB 1267)

Une candidature unique à gauche… (DGB 1268)

Filon, les gestes du repas (DGB 1272)

Pays-Bas : les médias et la ‘victoire’ des vaincus (DGB 1283)

“Le Centre, au fond du couloir, à droite …” (DGB 1291)

Les 4 Gauches irréconciliables, (DGB 1292)

PTB : l’épreuve des urnes, la question du pouvoir (DGB 1293)

Pourquoi Mélenchon (DGB 1301)

Histoires de Présidentielles: 2002: Le fracas et la sidération (DGB 1304)

Histoires de Présidentielles: Droitisation et renouvellement (DGB 1305)

Histoires de Présidentielles: ‘Moi, Président de la République’  (DGB 1306)

Après le 1er tour, un matin un peu brumeux… (DGB 1307)

La normalisation Le Pen et la tentation de l’abstention (DGB 1309)

Fin de campagne: redonner aux mots leur sens (DGB 1312)

Législatives : Ralliements, reniements et divisions (DGB 1316)

Les paradoxes d’un triomphe (DGB 1337)

Politique et image: quand parle le corps (DGB 1343)

Italie : Renzi en difficultés, la gauche au point mort (DGB 1414)

Octobre ‘17 a aussi enfanté en Belgique… (DGB 1419)

De bijdragen van Hugues Le Paige zijn te lezen op zijn blog bij Politiques: http://blogs.politique.eu.org/-Le-blog-notes-d-Hugues-Le-Paige- 


DE GROENE zWAAN / HUMOR

(De Groene zWaan is het irregulier opduikend ‘fictiezine’-zusje van De Groene Belg)

Gent start met nieuw mobiliteitsplan én naakte ambtenaren (DGZ 002)

“Ik eis een Vlaams Internet ! Nu !” (DGZ 003)

Meer (gesubsidieerde) pret in bed: ambitieuze Vlaamse geboortepolitiek (DGZ 004)

Moet het pensioen met pensioen (zie hoger) (DGZ 005)

http://www.uitpers.be/artikel/2017/08/07/moet-pensioen-pensioen/

Feestje in Brussel – Flop in Bonn – Leegloop in Japan

“Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan ...” (DGZ 006)